สรุปสถานการณ์ โรคฝีดาษลิงในไทย ล่าสุด!!

สถานการณ์โรคฝีดาษลิงในไทย โรคฝีดาษลิงในไทยสถานการณ์ตอนนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขชี้แจงว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงไม่หยุด ทะลุเกินร้อยรายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยฝีดาษลิง พบการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย!!

และมีผู้เสี่ยงติดเชื้อ HIV อีกหลายรายที่ไม่ได้เข้าตรวจเชื้อ HIV ทำให้ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงทำให้เกิดความรุนแรงในโรคฝีดาษลิง

ป่วยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคฝีดาษลิง ในไทยอัตราเพิ่มสูงอันดับ 1

โรคฝีดาษลิงเกิดจากเชื้อไวรัส Othopoxvirus อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไวรัสโรคไข้ทรพิษ (Smallpox) พบในสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ