เชื่อหรือไม่! 3 ใน 4 ของคนไทยรับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ

นักโภชนาการเน้นย้ำแค่เพิ่มการทานผักผลไม้ให้ ได้วันละ 5 กำมือ หรือเทียบเท่า 400 กรัมขึ้นไป ก็สามารถช่วยยืดอายุและลดความเสี่ยงโรคได้

ปัญหาเทโลเมียร์สั้น เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยากอย่างไร?

มีงานวิจัยเกี่ยวกับเทโลเมียร์ที่มีผลต่อภาวะมีบุตรยาก พบว่า ความยาวของเทโลเมียร์ที่หดสั้นลงเร็วกว่าปกติจะส่งผลต่อการมีบุตรยาก