คุณผู้ชายอย่าเพิ่งวางใจ! เชื้อ HPV คุณก็มีโอกาสติดได้!

โดยอาจติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์ กับคู่นอนที่มีเชื้อ HPV การมีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนักและช่องปากทำความรู้จัก 3 โรคที่เสี่ยงติดจากเชื้อ HPV

“ ห่างไกลอัลไซเมอร์ด้วยการตรวจ DNA ”

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)  โรคอัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุด อาการสำคัญคือ ความจำเสื่อม หลงลืม สูญเสียทักษะในการดำรงชีวิต