31 พฤษภาคม 2566 #วันงดสูบบุหรี่โลก

การสูบบุหรี่ส่งผลอันตรายเกือบทุกอวัยวะของร่างกายทั้งต่อผู้สูบและคนรอบข้างเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้

ยีน ApoE ทำงานไม่ดี มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์

ยีน ApoE มีหน้าที่ลำเลียงขนส่งไขมันในร่างกาย ตลอดจนการช่วยกำจัดของเสียโปรตีน โดยมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบคือ ApoE-2 ApoE-3 และ ApoE-4 ซึ่งลักษณะการทำงานจะต่างกัน