ยีน ApoE ทำงานไม่ดี มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์

ยีน ApoE มีหน้าที่ลำเลียงขนส่งไขมันในร่างกาย ตลอดจนการช่วยกำจัดของเสียโปรตีน โดยมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบคือ ApoE-2 ApoE-3 และ ApoE-4 ซึ่งลักษณะการทำงานจะต่างกัน

8 พฤษภาคม 2023 “วันธาลัสซีเมียโลก”

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรมระดับยีน ทำให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินได้น้อยลงทำให้เกิดเลือดจางเรื้อรัง