31 พฤษภาคม 2566 #วันงดสูบบุหรี่โลก

การสูบบุหรี่ส่งผลอันตรายเกือบทุกอวัยวะของร่างกายทั้งต่อผู้สูบและคนรอบข้างเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้