เตือนภัย มิจฉาชีพ ปลอมเอกสารรายงานผลตรวจ COVID-19 หรือใบรับรองแพทย์

หากไม่ได้มีการตรวจจริงและกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ มีความผิดทางอาญาทั้งผู้ที่รับจ้างและผู้ว่าจ้างทำเอกสารดังกล่าว