โรคอัลไซเมอร์ อาการหลงลืม ที่กระทบต่อ “ชีวิตประจำวัน”

อาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์จะแตกต่างกับการหลงลืมแบบปกติ คือโรคอัลไซเมอร์จะเป็นอาการหลงลืมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน