loading

บริษัทแอท-ยีนส์ ได้เข้าร่วมในงานสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย The 15th ATE Conference and Work Shop "New Trend in Andrology"
วันที่ 7 มิถุนายน 2567
🥰 บริษัทแอท-ยีนส์ ได้เข้าร่วมในงานสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย The 15th ATE Conference and Work Shop “New Trend in Andrology” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

ภาพบรรยากาศโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธ์ุของยีนส์ BRCA1/2ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

ในวันที่ 26 กันยายน 2566 บริษัท ATGenes ได้มีส่วนร่วมในการตรวจเช็คการกลายพันธุ์ของยีนส์ BRCA1/BRCA2 กับระบบบริการสุขภาพสาขามุะเร็งโรงพยาบาลน่าน โดยมีผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการตรวจจากอำเภอต่างๆ ตามที่ รพ สต. รพ.ช. สำรวจที่ 103 รายชื่อ
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันนี้แอท-ยีนส์ บุกตลาดกรุงธน วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566

วันนี้แอท-ยีนส์ บุกตลาดกรุงธน😍
📌 วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่เวลานี้ ถึง 19.00 น.
ณ ตลาดกรุงธน โซน D
👉 มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำพี่ๆน้องๆ กันเต็มที่!!

แอทยีนส์-PrideMonth2023 BangkokPride 🏳️‍🌈 ❤️🧡💛💚💙💜

เชื้อ HPV เชื้ออันตรายที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถติดได้ทุกเพศไม่จำกัด ชาว LGBTQ+ ทุกคนมีความเสี่ยงเหมือนกันและควรได้รับการคัดกรองก่อนเกิดโรคในอนาคตเช่นกัน

อุปกรณ์คัดกรองเชื้อ HPV ใช้วิธีการตรวจจากตัวอย่างปัสสาวะ ที่ทุกคนสามารถตรวจคัดกรองเชื้อได้ด้วยตัวเอง อย่างมั่นใจ
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

พบกันอีกครั้ง!!! 🎊🎉 กับงานประชุม TSRM

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรม Renaissance Pattaya Resort & Spa
ที่จัดขึ้นโดย สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เทคโนโลยีการตรวจหา DNA สุกรในอาหาร ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด (CICOB-ATG) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

แอท-ยีนส์ บุกตลาดสุขภาพ! ตรวจเชื้อ HPV จากปัสสาวะด้วยตัวเอง สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก! โปรโมชั่นพิเศษเพียง 999 บาท!

ไวรัส HPV เชื้อที่ติดต่อได้ง่ายจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันผู้หญิงในไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกสูงมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทั้งๆ ที่มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่หาสาเหตุได้ชัดเจนและสามารถตรวจพบได้ง่าย! 
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<


ระวัง!! #เอกสารปลอม แพร่ระบาด

❌❌ระวัง!! #เอกสารปลอม แพร่ระบาด
ตรวจพบนักท่องเที่ยวซื้อเอกสารปลอมจากมิจฉาชีพ
ปลอมแปลงผลตรวจ #COVID19 ของบริษัทแอท-ยีนส์
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ให้บริการออกตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ แก่พนักงานบริษัทในเครือ เศรษฐีวรรณพัฒนาการ ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

คลินิกเทคการแพทย์ วิประกษิต (แอท-ยีนส์) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์และได้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในงานประชุม วิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022)
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

บริษัท ATGenes ได้รับรางวัล Thailand SME excellence AWARDS 2022 ด้านธุรกิจบริการ รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับรองความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ ในรายการตรวจ BRCA1/BRCA2 ทั้งแบบทดสอบ Next-Generation Sequencing (NGS) และ Sanger Sequencing

ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต (บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด)ได้รับการ รับรองความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

พบกับบริการการตรวจของ ATGenes ที่แม่นยำ ทันสมัย ตอบโจทย์ตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์เซลล์ตัวอ่อนเพื่อดูความผิดปกติทางพันธุกรรม เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านโครโมโซมและปราศจากโรคทางพันธุกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

ประชุมชี้แจงแนวทาง การให้บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ปีงบประมาณ วันที่ 29 กันยายน 2565
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

ทีมชุดตรวจ ATK by ATGenes สาขาขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบผล ATK-Covid 19 ให้เหล่าบัณทิตใหม่ที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสกลนคร
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมถ์ ในฐานะ”นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” ประจำปี 2565
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

CARE ASIA งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย
วันที่1 – 4 September 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC บางนา) 
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต
ให้สัมภาษณ์กับทางช่องข่าว เดอะ เนชั่น เรื่องรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกิต
ได้แถลงข่าวถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด 19 ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

รถพระราชทาน (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย) ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding)
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ เสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ได้อย่างทันท่วงที
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันนี้ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกครั้งสำหรับชาวบริษัทแอทยีนส์ ทุกคน โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานบริษัท คนที่ 1 ดร. วดี วิประกษิต เป็นตัวแทนชาวแอทยีนส์ เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory accreditation: LA)
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

รายการหมุนตามโลก สัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด)
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพโดย ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ PCU Director Breast center ได้จัดการประชุมวิชาการและปฏิบัติเรื่อง Workshop of “Hereditary Breast cancer care” ณ ห้องประชุม 7W3 รพ.วัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง “BIZGenes” ภายใต้บริษัทบิสซิเนส อะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3 โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต เป็นศาสตราจารย์กุมารเวชศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เล่าเรื่อง พรสามประการจากโรงเรียนเวทย์มนต์ (3 magical spells I learned from Hogwarts) จากรายการ TEDxMahidoIU เป็นงาน TEDx ที่จัดโดยบุคคลากรและนักศักษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวข้อคือ Words on the Street – คำเล่าจากท้องถนน หรือ WOTS
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ และ นพ.ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกล่าวบรรยายในหัวข้อ “Stem Cell และประโยชน์ทางการแพทย์” ณ ห้องประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30-17.30 น.
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ผม ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต และคณะ ในนาม Thailand COCID-19 Response Team (TCRT)ได้เดินทางไปที่กรมควบคุมโรคในช่วงเช้าครับ เพื่อแสดงการใช้งาน “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย”
ให้ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าใจ
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

Molecular Detection of the SAR-CoV2 for Pandemic Control of COVID-19 through Active Case Finding
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

Beta thalassemia Current & Future Treatment Approaches
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<

SARS-COV2 Detection : Everything You Need to Know about ATK & RT-PCR
>>>คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ<<<