loading

คลินิกเทคการแพทย์ วิประกษิต (แอท-ยีนส์) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

คลินิกเทคการแพทย์ วิประกษิต (แอท-ยีนส์) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์และได้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในงานประชุม วิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022) ในวันที่ 29 พ.ย. 2565 ณ โรงแรม อัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร