loading

มีงานวิจัยเกี่ยวกับเทโลเมียร์ที่มีผลต่อภาวะมีบุตรยาก พบว่า ความยาวของเทโลเมียร์ที่หดสั้นลงเร็วกว่าปกติจะส่งผลต่อการมีบุตรยาก

วงจรการตกไข่ ความผิดปกติของฮอร์โมน การแบ่งเซลล์ ทำให้มีผลต่อการมีบุตรยากและการฝังตัวของตัวอ่อน

วารสาร Fertility and Sterility ปี 2013 ที่ได้ทำการศึกษา เรื่อง Telomeres and Human Reproduction พบว่า ผลของการหดสั้นลงของเทโลเมียร์มีความสัมพันธ์กับภาวะเสื่อมถอยของวัยเจริญพันธุ์ในเพศหญิง เพิ่มการแตกหักเสียหายของตัวอ่อน วงจรการตกไข่ลดลง เซลล์ทำลายตัวเอง เกิดความผิดปกติของโครโมโซม และเทโลเมียร์ในเซลล์ไข่ ที่สั้นลง ยังส่งผลต่อการแบ่งเซลล์ในระยะเอ็มบริโอ เกิดการแบ่งโครโมโซมที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จ

📌 สรุปได้ว่าความยาวของเทโลเมียร์เป็นตัวชี้วัดความแก่ในระดับเซลล์ที่ส่งผลต่อความเสื่อมของระบบสืบพันธ์ุทำให้ไปสู่ปัญหาการมีบุตรยาก หากเทโลเมียร์ของท่านสั้นกว่าเกณฑ์หรือแก่กว่าอายุจริงแนะนำให้ปรัปแผนการดูแลสุขภาพให้ดีและเหมาะสมจะสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์และช่วยรักษาความยาวไม่ให้หดสั้นเร็วลงกว่าปกติได้ ✨💪

🥰 โปรแกรมตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์

ราคาตรวจ 5,500 บาท

– ทราบอายุเซลล์ที่แท้จริงในร่างกาย ดูระดับความเสื่อมเซลล์

– ประเมินแนวโน้มสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคตได้

– รู้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยฟื้นฟูยืดอายุ

*แนะนำให้ตรวจซ้ำ 6 เดือนหลังปรับการดูแลสุขภาพเพื่อดูผลลัพธ์ที่ชัดเจน

📌สนใจบริการตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์สามารถจองตรวจหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296