จากการสำรวจและวิจัยพบว่า 60% ของลิปสติก

” มีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก “ เครื่องสำอางกับคุณผู้หญิงเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ใช้ทุกวัน แต่หลายท่านยังไม่ทราบว่าในเครื่องสำอางนั้นอาจมีการปนเปื้อนจากสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย