ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยฝีดาษลิง พบการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย!!

และมีผู้เสี่ยงติดเชื้อ HIV อีกหลายรายที่ไม่ได้เข้าตรวจเชื้อ HIV ทำให้ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงทำให้เกิดความรุนแรงในโรคฝีดาษลิง