สำหรับผู้ป่วยหลายๆคนที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมมาแล้วนั้น อาจจะมีโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำ ได้ในภายหลัง?

ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น “ซ้ำ” ของโรคมะเร็งเต้านมนี้ มีหลายอย่างซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นคือ

ดูด้วยตา คลำด้วยมือ

ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปทุกคนควรตรวจคลำเต้านมเป็นประจำทุกเดือน โดยเบื้องต้นสามารถคลำตรวจหาความผิดปกติ ด้วยตัวเองได้

มะเร็งเต้านมมีกี่ระยะ?

แรกเริ่มนั้นมะเร็งเต้านมมีทั้งหมด 4 ระยะแต่ในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมากขึ้น และมีการตรวจเป็นประจำทำให้มีการเพิ่มระยะที่ 0 เข้าไปทำให้มะเร็งเต้านมมี 5 ระยะ

มะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง

สามารถควบคุมลดปัจจัยเสี่ยงได้โดยการดูแลสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ประเภท พืชผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสอ 45-60 นาที 4-5 วันต่อสัปดาห์ พักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้