มะเร็งเต้านมมีกี่ระยะ?

แรกเริ่มนั้นมะเร็งเต้านมมีทั้งหมด 4 ระยะแต่ในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมากขึ้น และมีการตรวจเป็นประจำทำให้มีการเพิ่มระยะที่ 0 เข้าไปทำให้มะเร็งเต้านมมี 5 ระยะ