ดูด้วยตา คลำด้วยมือ

ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปทุกคนควรตรวจคลำเต้านมเป็นประจำทุกเดือน โดยเบื้องต้นสามารถคลำตรวจหาความผิดปกติ ด้วยตัวเองได้