สำหรับผู้ป่วยหลายๆคนที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมมาแล้วนั้น อาจจะมีโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำ ได้ในภายหลัง?

ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น “ซ้ำ” ของโรคมะเร็งเต้านมนี้ มีหลายอย่างซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นคือ