อาการของเชื้อไวรัส ฝีดาษลิง (monkeypox) เป็นอย่างไร ???

อาการคนที่ติดเชื้อฝีดาษลิงจะคล้ายกับโรคฝีดาษในคนแต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่าอาการโดยทั่วไป โรคนี้มีระยะฟักตัว 5-21 วัน โดยมีอาการดังนี้