loading
คุณผู้ชายอย่าเพิ่งวางใจ! เชื้อ HPV คุณก็มีโอกาสติดได้!

โดยอาจติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์ กับคู่นอนที่มีเชื้อ HPV การมีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนักและช่องปากทำความรู้จัก 3 โรคที่เสี่ยงติดจากเชื้อ HPV

HPV ผู้ชายก็ติดได้!!

หลายท่านเข้าใจว่าเชื้อไวรัส HPV ติดได้เฉพาะผู้หญิง แต่แท้จริงแล้วผู้ชายก็มีโอกาสติดได้เหมือนกัน!!

“ ห่างไกลอัลไซเมอร์ด้วยการตรวจ DNA ”

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)  โรคอัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุด อาการสำคัญคือ ความจำเสื่อม หลงลืม สูญเสียทักษะในการดำรงชีวิต

เทโลเมียร์คืออะไร? (Telomere)

เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของแท่งโครโมโซมซึ่งเปรียบเสมือนเป็นนาฬิกาแห่งชีวิต จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์จะพบในเซลล์ที่เสื่อมสภาพทำงานไม่ได้ แสดงว่า”เทโลเมียร์ที่สั้น” มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความเสื่อม (Age-related Diseases)หาก “เทโลเมียร์ยังมีขนาดยาว” จึงสัมพันธ์กับสภาวะร่างกายของเราที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจคัดกรองค้นหาการกลายพันธุ์ของยีน โรคมะเร็งเต้านม BRCA1 และ BRCA2

ทำได้โดยการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างเลือดโดยการถอดรหัสพันธุกรรม

อาการของเชื้อไวรัส ฝีดาษลิง (monkeypox) เป็นอย่างไร ???

อาการคนที่ติดเชื้อฝีดาษลิงจะคล้ายกับโรคฝีดาษในคนแต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่าอาการโดยทั่วไป โรคนี้มีระยะฟักตัว 5-21 วัน โดยมีอาการดังนี้

Preimplantation Genetic Testing (PGT)

เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์