ช่วงเทศกาลเจนี้ กินเจอย่างไรดี? ให้ได้สุขภาพ

โดยหลักของการกินอาหารเจ คือการงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม เนย น้ำมันจากสัตว์ งดแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มมึนเมา เน้นกินพืชและแป้งเป็นหลัก