loading

การสูบบุหรี่ส่งผลอันตรายเกือบทุกอวัยวะของร่างกายทั้งต่อผู้สูบและคนรอบข้างเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้

📌แอท-ยีนส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ ให้ทุกท่านลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพของตัวท่านและคนรอบข้างที่คุณรัก ลดปัจจัยในการเกิดโรคร้ายแรง

✨ เลิกบุหรี่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

แอท-ยีนส์บริการตรวจความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมสนใจติดต่อ

https://shop.line.me/@atgenes

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296