ระวัง! รักสนุกแต่ไม่ดูแลตัวเอง เสี่ยง “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

ล่าสุดสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ “โรคซิฟิลิส”