หน้าร้อนนี้ ต้องระวังฮีตสโตรก ควรเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สาเหตุของโรค เกิดจากร่างกายอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ร่างกายรับความร้อนมากเกินไป ไม่สามารถระบายความร้อนได้ทัน