คริส เฮมส์เวิร์ธ นักแสดง ผู้รับบท ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า ได้เปิดเผยว่าตนเองมีความเสี่ยงเป็น “โรคอัลไซเมอร์” สูง

หลังจากที่ได้ตรวจ ยีน ApoE และพบว่าเขาได้รับการถ่ายทอดยีน ApoE4 ที่ทำให้เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์จากทางพ่อและแม่ มาทั้ง 2 ตำแหน่ง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์ 8-10 เท่ามากกว่าประชากรทั่วไป