หนุ่มๆอย่าเพิ่งวางใจ!! ผู้ชายหากติดเชื้อ HPV ก็เสี่ยงมะเร็งได้!!

แน่นอนว่าไม่ใช่มะเร็งปากมดลูก แต่เป็น “มะเร็งองคชาติ” โดยมีกระบวนการเกิดมะเร็งคล้ายการเกิดมะเร็งในคุณผู้หญิงเลย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เชื้อไวรัส HPV เกาะตัวอยู่