ทานอาหารสำเร็จรูปทุกวัน เซลล์แก่ไวไม่รู้ตัว

การทานอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารที่ผ่านการแปรรูปเป็นประจำนั้นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากในอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็น