การใช้สเต็มเซลล์ รักษาสมรรถภาพทางเพศ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่น แข็งไม่นานพอ หรือไม่แข็งตัวเลย ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุสูงหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ