เช็คด่วน!! ถ้ากลัวเสี่ยง โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลย เป็นผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ