8 พฤษภาคม 2023 “วันธาลัสซีเมียโลก”

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรมระดับยีน ทำให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินได้น้อยลงทำให้เกิดเลือดจางเรื้อรัง