loading

ทำได้โดยการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างเลือดโดยการถอดรหัสพันธุกรรม

ด้วยวิธี next-generation sequencing หรือ NGS โดยอาจทำการตรวจเฉพาะยีน BRCA1 และ BRCA2 เท่านั้น เพื่อหาความผิดปกติในรหัสพันธุกรรมของยีน BRCA หรือ ตรวจยีนเหล่านี้ ไปพร้อมกับยีนมะเร็งที่สำคัญอื่นๆ ในคราวเดียวกันก็ได้ เนื่องจาก มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้บ่อย 1 ใน 3 อันดับแรกของผู้หญิงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

🙋‍♀️ความผิดปกติของยีน BRCA สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ หรือ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้ หากมีประวัติคนในครอบครัวไม่ว่าทางสายพ่อหรือสายแม่เป็นมะเร็งเต้านมก็บ่งบอกว่าอาจมียีน BRCA ที่ผิดปกติ และคนที่ได้รับยีนที่ผิดปกตินี้ จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเกือบร้อยละ 90 และมะเร็งรังไข่ร้อยละ 50

🔸ฉะนั้นผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะมีสาเหตุมาจาก พันธุกรรม ควรได้รับการตรวจยีน BRCA สำหรับคนทั่วไปที่ไม่พบความเสี่ยงก็สามารถตรวจเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกัน หรือหากพบก็สามารถตรวจรักษาได้ ทันเวลา

สนใจบริการต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
🥰LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)
☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296