loading

สเต็มเซลล์ คืออะไร?

สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะ มีการแบ่งตัวได้ไม่จำกัด และมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ต่างๆในร่างกายได้

เพื่อไปทำหน้าทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือถูกทำลายลง เช่น เซลล์เม็ดเลือด เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์อวัยวะต่างๆ ทำให้สเต็มสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น

ด้านการฟื้นฟูร่างกายที่เสื่อมสภาพ

– ด้านการรักษาโรค

– ด้านผิวพรรณและความงาม

– ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษารูปแบบใหม่

ดังนั้นสเต็มเซลล์จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจในการซ่อมแซม รักษาร่างกายและเสริมด้านความงาม 😍💪