loading

ทำไม? กลุ่ม LGBTQ+ ถึงมีความเสี่ยงมะเร็งทวารหนักสูง

เนื่องจากกลุ่ม LGBTQ+ ส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์ผ่านช่องทางทวารหนัก ซึ่งทวารหนักเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบาง เป็นเยื่อบุที่เปลี่ยนเป็นผิวด้านนอก ทำให้เชื้อ HPV ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของมะเร็งทวารหนักเข้าไปสะสมอยู่ที่บริเวณนั้น

🥰ระวังความเสี่ยงเพื่อสุขภาพของตัวเองและคนรัก

คัดกรองเชื้อ HPV จากปัสสาวะด้วยตัวเอง

https://shop.line.me/@atgenes

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

HPV Call Center : 080-1478961

Line : @atgenes