loading

หลายท่านเข้าใจว่าเชื้อไวรัส HPV ติดได้เฉพาะผู้หญิง

แต่แท้จริงแล้วผู้ชายก็มีโอกาสติดได้เหมือนกัน!!

ผู้ชายสามารถติดเชื้อ HPV จากคู่นอนได้ ทั้งหญิงและชาย

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ โรคมะเร็งองคชาติ โรคมะเร็งทวารหนักได้

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส HPV ได้เช่นกัน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองตรวจได้ทาง

HPV Call Center : 080-1478961 📲

Line : @atgenes