loading

Growth Hormone มีความสำคัญกับทุกช่วงวัย

ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของทุกส่วนในร่างกาย

👵ประโยชน์ในวัยสูงอายุ

Growth Hormone จะช่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนหลับไม่สนิท ช่วยนอนหลับได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และยังสามารถช่วยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ไม่ให้เกิดขึ้นก่อนเวลา หรืออาจทำให้เสื่อมช้ากว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน

👩‍💻ประโยชน์ในวัยทำงาน

Growth Hormone ในช่วงวัยทำงานมีบทบาทสำคัญต่อสมอง ช่วยควบคุมการทำงานของสมองและยังช่วยส่งเสริมระบบเผาผลาญในร่างกาย และทำหน้าที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายได้ดีขึ้น เสริมสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น

👧ประโยชน์ในวัยเด็ก

Growth Hormone มีความสำคัญต่อวัยเด็กอย่างมาก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ช่วยควบคุมการเจริญเติบโต กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อปลายกระดูกอ่อน หากเด็กมี Growth Hormone ไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีภาวะเตี้ย เจริญเติบโตช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน

🥰👉วิธีการเพิ่ม Growth Hormone ด้วยวิธีธรรมชาติ

– รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปลา ไข่แดง เนื้อแดง

– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

– หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอร์

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากขณะที่เราหลับร่างกายจะหลั่ง Growth Hormone เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างวัน