“ ห่างไกลอัลไซเมอร์ด้วยการตรวจ DNA ”

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)  โรคอัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุด อาการสำคัญคือ ความจำเสื่อม หลงลืม สูญเสียทักษะในการดำรงชีวิต

เทโลเมียร์คืออะไร? (Telomere)

เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของแท่งโครโมโซมซึ่งเปรียบเสมือนเป็นนาฬิกาแห่งชีวิต จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์จะพบในเซลล์ที่เสื่อมสภาพทำงานไม่ได้ แสดงว่า”เทโลเมียร์ที่สั้น” มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความเสื่อม (Age-related Diseases)หาก “เทโลเมียร์ยังมีขนาดยาว” จึงสัมพันธ์กับสภาวะร่างกายของเราที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

อาการของเชื้อไวรัส ฝีดาษลิง (monkeypox) เป็นอย่างไร ???

อาการคนที่ติดเชื้อฝีดาษลิงจะคล้ายกับโรคฝีดาษในคนแต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่าอาการโดยทั่วไป โรคนี้มีระยะฟักตัว 5-21 วัน โดยมีอาการดังนี้

10 สมุนไพรช่วยต้านโควิด-19

สมุนไพรแรก “ฟ้าทลายโจร” ที่ทางแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่า สามารถช่วยรักษาโรคโควิด-19 ได้และพบว่ากลไกต้านไวรัสของฟ้าทะลายโจรมีการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์รวมถึงลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์และเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้กับไวรัส