loading

ช่วงฤดูฝนอุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดโรคระบาด อย่าลืมระมัดระวัง โรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ ถึงจะเป็นไข้เหมือนกันแต่มีอาการ การติดต่อและการป้องกันต่างกัน!!

👀สังเกตอาการและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันดังนี้

🛡 การป้องกันโรคไข้เลือดออก

– ทายากันยุง

– กางมุ้งป้องกัน

– สำรวจที่น้ำขังและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

🛡 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

– ฉีดวัคซีไข้หวัดใหญ่

– หลีกเลี่ยงที่แออัด

– สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

สนใจบริการตรวจสุขภาพติดต่อ

LINE: @atgenes

โทร 02-0731411 , 085-6242296