loading

ซีเซียม 137 เป็นสารกัมมันตรังสี ที่มีลักษณะโลหะอ่อนมาก สีทองเงิน เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง แต่มักจะจับตัวกับคลอไรด์กลายเป็นผงผลึก

ปล่อยรังสีเบต้า และแกมม่า ใช้ในโรงงาน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์รักษามะเร็ง

ความอันตรายจากการสัมผัสสารกัมมันตรังสี ได้รับอันตรายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสี ชนิดของรังสีที่ได้รับ

📌 การได้รับปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากซีเชียม-137 เป็นระยะเวลาสั้น ๆ จะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายที่ชัดเจนในทันทีแต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดโรคมะเร็งได้ หากได้รับซีเซียม-137 จากการหายใจ รับประทานหรือผิวหนัง เข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนของอวัยวะต่างๆ แผ่รังสีให้แก่อวัยวะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

✨ เมื่อสัมผัสสารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 อาการที่พบคือ

– ไข้

– คลื่นไส้

– อาเจียน

– เบื่ออาหาร

– ถ่ายเหลว

– ผิวหนังบริเวณที่โดนรังสีจะเกิดแผลไหม้พุพอง

– ในกรณีสัมผัสปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเลือด กดไขกระดูก ระบบประสาท ชักเกร็ง และอาจเสียชีวิตได้

✨ ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส ซีเซียม 137

👉 ลดการปนเปื้อน โดยล้างตาให้น้ำไหลผ่านจากหัวตาไปทางหางตาด้วยน้ำสะอาด ล้างมือ อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่ถุงปิดป่ากให้สนิทเพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือไม่

👉 ไปลงทะเบียนยังหน่วยงานที่กำหนด ให้มีการจัดทำทะเบียนผู้สัมผัสหรืออยู่ในเหตุการณ์เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและควบคุมการแพร่กระจายของกัมมันตรังสี

👉 ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามนำมือสัมผัสบริเวณภายในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่อันตราย

✨ การป้องกันและการปฏิบัติตน

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตรังสีหรือกล่องเหล็กต้องสงสัย

– ถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุให้ไปลงทะเบียนผู้สัมผัสสารกัมมันตรังสียังหน่วยงานที่กำหนด

– รวบรวมสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่คาดว่าอาจมีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำไปใช้

– ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

– ติดตามข้อมูลสถานการณ์การเกิดเหตุ และปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

หากพบความผิดปกติของร่างกายที่สงสัยว่าอาจโดนรังสี หรือมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซีเซียม 137 ควรพบแพทย์ทันที หรือหากยังไม่มีอาการ แต่ไม่สบายใจมีความกังวลว่าอาจได้รับอันตรายแนะนำให้มาตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจเลือด เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัย