loading

สารพิษโลหะหนักสามารถตกค้างในร่างกายได้แบบไม่รู้ตัว ทั้งมลพิษทางอากาศที่มากับโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่น PM2.5 หรือแม้แต่สิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

เครื่องสำอาง ครีมทาผิว ภาชนะ ล้วนมีสารพิษปนเปื้อนได้ทั้งหมด ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเราเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดโรคตามมาได้

👇 ตรวจระดับสารพิษโลหะหนักในร่างกาย

https://lin.ee/oSrlF4m

📌ทั้งหมด 5 รายการ

– สารปรอท

– สารหนู

– สารตะกั่ว

– สาารแคดเมี่ยม

– สารอลูมิเนียม

ราคาพิเศษ เพียง 2,490 บาท

👇 สามารถจองโปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนักในร่างกายจากเลือดได้ที่

https://shop.line.me/@atgenes

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

โทร 02-0731411 , 085-6242296