loading

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีสาเหตุหลักจากเชื้อไวรัส HPV มีลักษณะเป็นตุ่มๆ มีผิวขรุขระคล้ายหงอนไก่

เป็นได้ทั้งชายและหญิง พบได้บ่อยในวัยเจริญพันธ์ุ เชื้อชนิดนี้ชอบอยู่ในที่อับชื้น เกิดบ่อยที่อวัยวะสืบพันธุ์

📌ปัจจัยเสี่ยง

– มีคู่นอนหลายคน

– มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย

มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ HPV

– มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ