loading

เด็กสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่าร้อยละ 91 ของเพื่อนที่มี อายุ เพศ และ เชื้อชาติเดียวกัน

💪Growth Hormone หรือฮอร์โมนเจริญเติบโต เป็นฮอร์โมนหลักที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และยังช่วยเพิ่มความสูง

โดย Growth Hormone นี้จะหลั่งออกมาในช่วงที่ร่างกายหลับสนิท คุณพ่อคุณแม่จึงต้องดูแลให้ลูก ๆ นอนหลับให้เพียงพอ เพราะมีผลต่อความสูงของลูก การเติบโตตามวัยและระดับ Growth Hormone

📌 นอกจากฮอร์โมนแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่ส่งผลต่อการเติบโตของลูก จึงแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของลูกทุก ๆ 3-6 เดือน และจดบันทึกไว้เพื่อดูการเจริญเติบโตของลูกว่าเพิ่มขึ้นตามวัยหรือไม่ หากโตช้ากว่าเกณฑ์ หรือโตเร็วกว่าปกติ ควรพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ

🙌 สนใจบริการตรวจสามารถสอบถามได้ที่

https://shop.line.me/@atgenes

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296