loading

สำหรับท่านใดที่ดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำต้องระวัง

เนื่องจากถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำมีส่วนประกอบของโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่ว ปรอท ทำให้มีความเสี่ยงที่สารเหล่านี้จะปกเปื้อนลงในน้ำที่เราดื่มได้ ซึ่งหากเราดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้

✨การดื่มน้ำที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ควรดื่มน้ำที่สะอาด ไร้สารปนเปื้อน แทงค์น้ำดื่มที่ใช้ดื่มในบ้านหรือแทงค์น้ำดื่มสาธารณะ ควรตรวจดูความสะอาดและมาตรฐานผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อนก่อนดื่ม

ที่สำคัญต้องตรวจระดับสารพิษสะสมในร่างกายเป็นประจำ เพื่อป้องการนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงในอนาคต

ตรวจระดับสารพิษโลหะหนักในร่างกาย

📌 ทั้งหมด 5 รายการ

– สารปรอท

– สารหนู

– สารตะกั่ว

– สาารแคดเมี่ยม

– สารอลูมิเนียม

ราคาพิเศษ เพียง 2,490 บาท

(จากปกติ 3,500 บาท)

👇 สามารถจองโปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนักในร่างกายจากเลือดได้ที่

https://shop.line.me/@atgenes

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

โทร 02-0731411 , 085-6242296