loading

โรคไข้เลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) จะระบาดในช่วงหน้าฝน โดยมี “ยุงลาย” ตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อ

👉อาการที่สังเกตได้

– มีไข้สูงเฉียบพลัน 38.5-40 องศา

– มีผื่นแดง จุดแดง จุดเลือด ขึ้นตามแขนขาลำตัว

– เบื่ออาหาร อาเจียน อุจจาระเป็นสีดำ

– ปวดเมื่อตามร่างกาย

– มีอาการตับโต กดที่ชายโครงขวาแล้วเจ็บ

– มีภาวะช็อคตอนไข้ลด มือเท้าเย็น

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายมาก สามารถลายระบบไหลเวียนเลือดได้ในกรณีที่รุนแรง จึงต้องมีการระวังและป้องกัน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

🦟❌ มาตรการ 3 เก็บป้องกันโรคจากยุง

1. เก็บบ้าน เก็บให้ปลอดโปร่ง โล่ง ป้องกันยุงเข้ามาเกาะ

2. เก็บขยะ กำจัดแหล่งขยะเพื่อไม่ให้เกิดการเพาะพันธุ์ยุง

3. เก็บน้ำ เทน้ำขัง ปิดฝาถังน้ำ เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่

ดูแลรักษาสุขภาพ อย่าลืมทายากันยุง หลีกเลี่ยงแหล่งที่มียุงเยอะ เพื่อป้องกันอันตรายและลดเสี่ยงไข้เลือดออก ❤️🥰

สามารถติดต่อและสอบถามบริการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

https://shop.line.me/@atgenes

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296