loading

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสายพันธุ์ XBC หรือ “เดลตาครอน”รายแรกของไทย

ปัจจุบันผู้ติดเชื้อหายเป็นปกติดีแล้ว ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์ แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น ส่วนสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.75 และลูกหลาน ขณะนี้มีสัดส่วนในประเทศไทยเพิ่มเป็น 63.3%

สายพันธุ์ XBC หรือ “เดลตาครอน” ผสมระหว่างสายพันธุ์ “เดลตา” และสายพันธุ์ “โอไมครอน” คุณสมบัติเด่นของสายพันธุ์ XBC คือ แพร่ได้เร็วเหมือนโอไมครอน แต่รุนแรงและโจมตีปอดเหมือนเดลต้า ซึ่งคาดว่าสายพันธุ์เดลตาครอนอาจจะมีอันตรายพอๆ สายพันธุ์เดลตา ซึ่งคร่าชีวิตผู้ที่ติดเชื้อไปประมาณ 3.4% สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตของโอมิครอนเกือบ 2 เท่า

เตรียมการป้องกันและดูแลตัวเองให้แข็งแรง รักษาความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัย ตรวจ RT-PCRและATK ทุกครั้งที่เข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย