loading

ฮอร์โมนในร่างกายมีด้วยกันอยู่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดต่างมีความสำคัญต่อร่างกาย

การรักษาสมดุลของฮอร์โมนจะช่วยในการดูแลสุขภาพให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านความเหมาะสมในการทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันโรคและภาวะต่างๆ 👍

อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพ แนะนำให้เริ่มที่การตรวจสมดุลฮอร์โมน!!

จองตรวจได้ที่ 👉https://lin.ee/oSrlF4m

😍✨ เราพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อการวางแผนสุขภาพที่ดีของทุกท่าน

📌 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

https://shop.line.me/@atgenes

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296