loading

หากตรวจแล้วพบความผิดปกติของยีน BRCA1/2

” จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมถึง 60% มีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติถึง 5 เท่า!!! “

ผู้ที่มีความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือญาติสายตรงมีประวัติยีน BRCA1/2 ผิดปกติ 👩‍👩‍👧‍👧

✨👉 การตรวจยีน BRCA1/2 เป็นทางเลือกที่ดีในการคัดกรองความเสี่ยงต่อของตัวเราต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและยังช่วยคัดกรองความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัวได้ด้วย รวมถึงสามารถวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตได้

📌 ยิ่งรู้เร็ว วางแผนการรักษาได้ โอกาสหายสูงขึ้น

ตรวจยีน BRCA1 BRCA2 เพื่ออนาคตของคุณและคนที่คุณรัก

✨จาก 20,000 บาท เหลือเพียง 18,000 บาท✨

https://shop.line.me/@atgenes

สนใจบริการตรวจนอกสถานที่และบริการต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

โทร 02-0731411 , 085-6242296