loading

ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและสังเกตตัวเองจากการได้รับผลกระทบจากฝุ่น

📌สามารถสังเกตเบื้องต้นได้ ดังนี้

ตา – ระคายเคือง แสบตา ตาแดง

จมูก – แสบจมูก น้ำมูกไหลคัดจมูก

ปอด – แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

ผิวหนัง – ระคายเคือง ผื่น คัน

📌 สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด ผู้สูงอายุและเด็ก อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติ ต้องมีการดูแลร่างกายเป็นพิเศษ หากอาการไม่ดีขึ้นต้องพบแพทย์ทันที

👉 ดูแลร่างกายให้ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้า งดกิจกรรมกลางแจ้งในเขตพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานและติดตามข่าวเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ