loading


ช่วงฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นเพิ่ม ทำให้เสี่ยงเป็นไข้หวัดได้ง่าย รวมถึงเชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นด้วย

📌 ระวัง!! โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝน
– โรคไข้หวัด หรือไข้หวัดทั่วไป
– โรคไข้หวัดใหญ่ ที่กำละงระบาดหนัก
– โรคปอดอักเสบ
– โรคทางน้ำดื่มและอาหาร อุจจาระร่วง โรคบิด อาหารเป็นพิษ
– โรคที่มียุงเป็นพาหะ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย
– โรคที่ติดเชื้อทางผิวหนัง โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคมือ เท้า ปาก

🌂🧣 ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ช่วงหน้าฝนนี้อย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะ 🥰

สนใจบริการตรวจสุขภาพติดต่อ
Inbox หรือ LINE: @atgenes
โทร 02-0731411 , 085-6242296