loading

ถ้าร่างกายคุณมีเชื้อ HPV คุณเสี่ยงแน่!! ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

📌หากมีปัจจัยเหล่านี้แนะนำว่าควรตรวจ

– มีคู่นอนหลายคน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย

– มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย

มีบุตรหลายคน

– ทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน

แต่ถึงไม่มีปัจจัยเสี่ยง คุณผู้หญิงก็ควรที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างเป็นประจำทุกปี✨