loading

โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Marker Test)

รู้เท่าทันมะเร็งด้วย โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Marker Test)

📌 โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งที่อาจแอบแฝงอยู่ในร่างกาย เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ที่ผลิตจากเซลล์มะเร็ง โดยมะเร็งแต่ละชนิดและระยะความรุนแรงโรคจะมีความจำเพาะกับสารบ่งชี้ที่แตกต่างกัน

✨ อย่างไรก็ตามผลการตรวจที่ออกมาหากมีค่าต่ำหรือสูงเกินปกติ ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นมะเร็งอย่างแน่นอน ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างละเอียดกับคุณหมอและพิจารณาร่วมไปกับการตรวจอื่นๆ เพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง 👍
– ช่วยคัดกรองโรคมะเร็งในผู้ที่มีความเสี่ยง
– ใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็ง
– ใช้ติดตามผลการรักษา และป้องกันการกลับมาเป็นโรคมะเร็งซ้ำอีกครั้ง
– เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หาย หากตรวจพบเร็ว

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งร่วมกับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้เรารู้ทันสุขภาพก่อนเกิดโรคร้ายแรง ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจไม่ต้องคอยกังวลเรื่องสุขภาพ 🥰

📌 รายการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
– CA 19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
ราคาตรวจ 900 บาท
– CA 125 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
ราคาตรวจ 800 บาท
– CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
ราคาตรวจ 750 บาท
– AFP ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
ราคาตรวจ 950 บาท
– PSA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
ราคาตรวจ 850 บาท

🙌 สนใจจองบริการตรวจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 Inbox หรือ LINE: @atgenes
☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296