loading

โปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนัก ทั้งหมด 5 รายการ ราคาพิเศษ เพียง 2,490 บาท จากปกติ 3,500 บาท

😱🔎 มีสารพิษตกค้างในร่างกาย!!!
ปวดศีรษะบ่อยๆ ไม่ทราบสาเหตุ
อ่อนเพลียง่าย ชาปลายมือปลายเท้า
📌 โปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนัก
ทั้งหมด 5 รายการ ราคาพิเศษ
เพียง 2,490 บาท จากปกติ 3,500 บาท
👉 อาการที่บ่งบอกว่ามีสารพิษตกค้างสูง
– ปวดศีรษะบ่อยๆ ไม่ทราบสาเหตุ
– ปวดเมื่อยร่างกายเป็นประจำ
– ร่างกายอ่อนเพลียง่าย เหนื่อยง่าย
– เหน็บชาปลายมือ ปลายเท้า
– เป็นตะคริวบ่อย
– มีผื่นแพ้ ลมพิษขึ้นที่ผิวหนัง
😰🙌 สารพิษโลหะหนักสามารถตกค้างในร่างกายได้แบบไม่รู้ตัว ทั้งมลพิษทางอากาศที่มากับโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่น PM2.5 ที่เราสูดเข้าร่างกายทุกวัน อาหารที่เรารับประทานหรือแม้แต่สิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอาง ครีมทาผิว ภาชนะ ล้วนมีสารพิษปนเปื้อนได้ทั้งหมด ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเราเพิ่มทุกวัน
หากปล่อยให้มีสารพิษสะสมในร่างกายนานๆ จะเป็นอันตรายต่อส่วนต่างๆ ของร่างกายก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคความดัน โรคมะเร็ง
📌 การตรวจสารพิษในร่างกายทำให้ทราบระดับปริมาณสารพิษในร่างกายของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับพฤติกรรม ลดสารพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายได้
โปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนักในร่างกายจากเลือด
ทั้งหมด 5 รายการ
– สารปรอท (Mercury)
– สารหนู (Arsenic)
– สารตะกั่ว (Lead)
– สารแคดเมี่ยม (Cadmium)
– สารอลูมิเนียม (Aluminium)
ราคาพิเศษ 2,490 บาท จากปกติ 3,500 บาท
👇 สามารถจองโปรแกรมตรวจสารพิษโลหะหนักในร่างกายจากเลือดได้ที่
LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)
โทร 02-0731411 , 085-6242296