แอท-ยีนส์ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ ออกใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้

เพื่อแสดงว่า  บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

ได้ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR ประจำปี 2563

 

Contact Us

ติดต่อเรา

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านธุรกิจที่ใช้ฐานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

ATGenes Co., Ltd. is “the World Class Biotechnology Company”

KEEP IN TOUCH
บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เลขที่ 8
ถ.พุทธมณฑล สาย 1 ซ.37
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-073-1411
โทรสาร 02-073-1412
CALL CENTER 085-624-2296

PARTNER

All Rights Reserved | Copyright 2021 ©
ATGenes Co, Ltd